Savjetovalište za studente

 

Drage studentice i studenti, s namjerom da vam osiguramo stručnu podršku za vrijeme studiranja te vam omogućimo što kvalitetnije i uspješnije studiranje na raspolaganju vam je Savjetovalište za studente koje djeluje u svrhu pružanja različitih oblika psihološke pomoći i podrške Vama, studentima Bernaysa, s ciljem postizanja boljeg akademskog uspjeha, povećanja uspješnosti studiranja i završetka studija, unaprjeđenja dobrobiti i kvalitete studentskog života te prevencije razvoja psihičkih poremećaja.

 

Zašto nas posjetiti?

 

Studenti se tijekom akademskog života suočavaju s brojnim emocionalnim problemima i poteškoćama koje ne uspijevaju uvijek riješiti na zadovoljavajući način. U takvim situacijama psihološko savjetovanje može pomoći studentima da se bolje nose sa životnim promjenama. Vrlo je hrabro kada mladi ljudi odluče napraviti ključnu promjenu i potraže pomoć kako bi poboljšali kvalitetu svog života i života ljudi koji ih okružuju.

Mentalno zdravlje, baš kao i fizičko, utječe na mnogobrojne aspekte našeg života. U stresnim i osjetljivim razdobljima kao što je odlazak na studij, promjena grada ili suočavanje s novom sredinom, osamostaljivanje u donošenju svakodnevnih odluka, organizacija vremena i učenja ili upoznavanje s novim kolegama, važno je imati potporu i podršku kako bi što uspješnije savladali trenutne životne prepreke.

Nije lako odmah primijetiti kada problemi postanu preteški da se s njima nosite. Svi se nekada osjećamo kao da nas ubrzani ritam života „guši“, nemoćni smo oduprijeti se stresnim situacijama, imamo osjećaj kao da ćemo „iskočiti iz vlastite kože“, nismo u mogućnosti samostalno donijeti odluke, ne možemo definirati što nas točno muči i kako to možemo promijeniti. Bespomoćni smo jer ne uspijevamo zadovoljiti važne ljude u našem životu, nekad nam se čini kao da svi od nas traže previše, imamo poteškoća u emocionalnim odnosima i sve to narušava svakodnevno funkcioniranje i kvalitetu života.

Studiranje kao važna životna faza svakog studenta sa sobom nosi mnogo situacija s kojima se nekada uspješno, a nekada manje uspješno nosite. Frustracije na koje nailazite i nesnalaženje s poteškoćama može dovesti do niza emocionalnih problema u kojima može biti korisno potražiti pomoć stručnog savjetovanja.

 

Što radimo?

 

Pod stručnim vodstvom psihologa i psihoterapeuta pružat ćemo vam stručnu pomoć i podršku putem individualnog i grupnog savjetovanja, organizirat ćemo predavanja, grupne i individualne radionice, a sve u svrhu razvijanja vještina komunikacije, olakšavanja postupka učenja te smanjivanja ispitne anksioznosti i drugih poteškoća s kojima se susrećete u svakodnevnom životu.

 

Individualno savjetovanje   

 

U razdoblju studiranja često postoji potreba da nekoga pitate za savjet. Najčešće su to prijatelji, partneri ili roditelji, ali nekada jednostavno imate osjećaj da vas nitko zapravo ne sluša. Osjećate kao da bi vas možda osudili ili jednostavno ne bi razumjeli. Osim grupnih radionica, u našem Savjetovalištu za studente možete potražiti razgovor jedan-na-jedan s psihologom ili psihoterapeutom. Sadržaj razgovora i vaši podaci smatraju se profesionalnom tajnom i vode se u diskreciji.  Za uključivanje u individualno savjetovanje zainteresirani student može napisati kratki zahtjev i poslati ga email: savjetovaliste@bernays.hr

Psihološkim savjetovanjem želimo vam pomoći da se bolje nosite s vlastitim izazovima i promjenama, razvijajući i jačajući samopouzdanje, samopoštovanje i potencijale, kako bi što uspješnije razumjeli i prevladali situacije koje doživljavate kao problem.

 

Grupno savjetovanje i radionice

 

Savjetovalište za studente organizira razne tematske radionice kao metodu rada koja omogućuje iskustveno učenje usmjereno na proces, a ne samo na rezultate. Radionica, kao specifičan oblik rada u grupi objedinjuje sve psihofizičke funkcije osobe: emocije, volju, maštu, osjetilnost, izražavanje kroz tijelo…
Radionica je zapravo socijalno učenje u kojem prevladava grupna interakcija i komunikacija, razmjena iskustva, razvoj empatije, odgovornosti i briga za sebe i druge.

Neke prednosti grupnog rada u odnosu na individualni pristup su:

 • U grupi možemo upoznati ljude sa sličnim iskustvima i problemima 

 • U grupi možemo pronaći izvor podrške i poticajno okruženje 

 • Od drugih članova grupe možemo učiti, inspirirati se za nove ideje, ali i za rješenja problema 

 • U grupi se upoznajemo s različitostima što može pomoći da se stvari sagledaju iz drugačije perspektive 

 

Kako prepoznati potrebu za individualnim savjetovanjem?

 

Studenti se često pitaju jesu li pravi kandidati za uključivanje u proces savjetovanja. Pred vama je kratki popis studentskih izazova i poteškoća u kojima može biti korisno potražiti pomoć i savjetovanje:

 • Osjećaš se isprazno, bespomoćno i sve ti se čini besmisleno

 • Dogodila ti se važna životna promjena i teško se u njoj snalaziš

 • Osjećaš stalnu ili pretjeranu zabrinutost u vezi s različitim stvarima

 • Stalno si napet, tjeskoban, nervozan i zabrinut

 • Imaš trajan osjećaj tuge, potištenosti i nezadovoljstva

 • Imaš poteškoća u donošenju važnih odluka

 • Panični napadaji su česti

 • Anksiozan si zbog polaganja ispita

 • Sumnjaš u izbor studija

 • Stalno si zabrinut oko financiranja studentskog života

 • Loše organiziraš vrijeme, neracionalno ga koristiš za učenje i zabavu

 • Teško ti je postaviti prioritete

 • Muče te pretjerana očekivanja od sredine i roditelja

 • Teško se snalaziš u novoj sredini

 • Osjećaš da te kolege ne prihvaćaju

 • Zapeo si u lošoj ili kompliciranoj vezi

 • Osjećaš emocionalno zlostavljanje od partnera

 • Imaš problema sa samopouzdanjem i samopoštovanjem

 • Ne osjećaš nikakvu životnu svrhu

 • Teško ti je zbog prekida veze

 • Nezadovoljan si životom kakvog vodiš

 • Usamljen si

 • Htio bi razumjeti neke svoje postupke

 • Nezadovoljan si vlastitim izgledom

 • Osjećaš da ti je jednostavno svega previše

 • Ne pronalaziš zadovoljstvo u ničemu

 • Sukobljavaš se s roditeljima

 • Ne pronalaziš zajednički jezik s profesorima

 • Imaš česte fizičke smetnje (glavobolje, problemi s prehranom, problemi sa spavanjem, seksualni problemi itd.)

 • Osjećaš neobjašnjivi osjećaj straha

 • Izgubio si povjerenje u vlastitu snagu i sposobnosti

 • Imaš navale „crnih misli“

 • Imaš želju za smrću ili razmišljaš o samoubojstvu

 • Život ti se odvija dobro, ali osjećaš potrebu za nečim većim, želiš otvoriti nove mogućnosti i bolje iskoristiš svoje potencijale

 

Podrška studentima i roditeljima studenata s različitim zdravstvenim teškoćama

 

Kako bi studentima s invaliditetom omogućili prilagodbu akademskih sadržaja prema individualnim mogućnostima i Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, na Bernaysu smo u sklopu Savjetovališta osigurali podršku za studente i roditelje studenata s različitim zdravstvenim teškoćama.

Status studenta s invaliditetom imaju mogućnost zatražiti osobe koje nailaze na teškoće u savladavanju svakodnevnih  studijskih obaveza zbog sljedećih bolesti i oštećenja:

 • oštećenje vida

 • oštećenje sluha

 • oštećenje govora

 • motorički poremećaji

 • kronične bolesti

 • psihičke bolesti i poremećaji

 • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)

 • ostala zdravstvena stanja ili teškoće koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Savjetovalište djeluje u svrhu potpore, ali i pružanja informacija te stručnih preporuka vezanih za individualizirano prilagođeni pristupa studentima s invaliditetom u skladu s akademskim standardima.

Kako bi našim studentima s različitim teškoćama omogućili što kvalitetnije i uspješnije studiranje na Bernaysu, naš tim iz Savjetovališta raspolaganju je već pri samom upisu na studij. Savjetovanje uključuje informiranje o postojećim oblicima podrške i pruža smjernica za lakše snalaženje u akademskom okruženju koje uključuju određene akademske prilagodbe kao što su:

 • produljeno vrijeme pisanja ispita

 • uvećani tisak i prilagodba materijala

 • provođenje usmenih umjesto pismenih provjera

 • duže vrijeme pisanja ispita

 • prilagodba termina ispita

 • posredovanje u komunikaciji između studenata s različitim zdravstvenim teškoćama i njima pretpostavljenih akademskih djelatnika

 • toleriranje većeg broja izostanaka s nastave i dr.

Studenti mogu ostvariti status osobe s invaliditetom ako imaju odgovarajuće rješenje i/ili potvrdu o obliku i stupnju invaliditeta.

 

Savjetovalište za studente

 

Voditeljica: Mia Flander Tadić, mag. psych.

Kontakt: savjetovaliste@bernays.hr