Erasmus+ partneri

 • Veleučilište Mittweida (University of Applied Sciences Mittweida)
 • Sveučilište u Moliseu (University of Molise
 • Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University of Saint Cyril and Methodius)
 • Visoka škola Wyższa Sveučilišta u Donjoj Šleskoj (Dolnośląska Szkoła Wyższa, University of Lower Silesia)
 • Veleučilište FH Joanneum (University of Applied Sciences FH Joanneum)
 • Sveučilište Ondokuz Mayıs (Ondokuz Mayıs University)
 • Visoka škola Newton College (Newton College)
 • ISCOM – viši institut za komunikaciju i oglašavanje (ISCOM - Institut supérieur de communication et publicité)
 • Westfälische Hochschule
 • Università degli Studi Niccolò Cusano
 • Università degli Studi di Milano - Bicocca
 • VIVES University of Applied Sciences Kortrijk-RoeselareTorhout
 • Istanbul Aydin University