Communication Management Review (2016.)

S ciljem stvaranja temelja za dodatno akademsko djelovanje iz komunikacija, Bernays 2016. pokreće Communication Management Review, prvi međunarodni znanstveni časopis u regiji specijaliziran za komunikacijske znanosti. U radu ovoga časopisa koji na engleskome jeziku izlazi dvaput godišnje, a objavljuje vrhunske znanstvene i stručne radove iz odnosa s javnošću, marketinga, politologije, komunikologije, menadžmenta i srodnih disciplina, sudjeluju istaknuti svjetski i hrvatski znanstvenici koji se bave tematikom komunikacijskoga menadžmenta. Časopis svojim sadržajem dodatno obogaćuje hrvatsku akademsku, ali i stručnu te profesionalnu komunikacijsku scenu.

Communication Management Review je dostupan na www.commreview.hr.

Glavni urednik prvoga izdanja međunarodnog znanstvenog časopisa je dekan Bernaysa dr. sc. Damir Jugo.

Dr. sc. Damir Jugo kao dekan vodi Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment od osnutka 2013. godine. Predsjednik je Stručnog vijeća Bernaysa i viši predavač na katedri za komunikacije i odnose s javnošću. Nositelj je skupine kolegija iz područja strateškog komuniciranja i upravljanja odnosima s javnošću. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao strateško komuniciranje na Filozofskom fakultetu u Mostaru te doktorirao na području kriznog komuniciranja na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku. Deset godina uspješno kombinira teoriju i praksu odnosa s javnošću radeći kao konzultant i izvršni direktor u Millenium Promociji, jednoj od vodećih regionalnih agencija za odnose s javnošću. Vodio je projekte strateškog i kriznog komuniciranja te uspješno savjetovao hrvatske i inozemne korporacije, organizacije i institucije iz područja gospodarstva, visokog obrazovanja, politike i nevladinog sektora.

Dugi niz godina je kao predavač angažiran na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i regiji. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu izvodio je nastavu na kolegijima Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću te poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću, a predavao je i na više sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj i regiji. Kao predavač sudjeluje i u različitim stručnim i programima usavršavanja. Gost je predavač na Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski, a surađuje i s institucijama poput Ministarstva unutarnjih poslova te zakladama Konrad Adenauer i Hanns Seidel. Autor je udžbenika „Strategije odnosa s javnošću“, prvog knjige o strateškom komuniciranju u Hrvatskoj i regiji. Redovito sudjeluje na stručnim i znanstvenim konferencijama te objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja strateškog komuniciranja, odnosa s javnošću, upravljanja imidžem i međunarodnih komunikacija. Obnašao je dužnosti člana Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (HUKA), član je Nadzornog odbora Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD) te dugogodišnji član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), Hrvatskog politološkog društva (HPD) i Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).