Centar za upravljanje kvalitetom

doc. dr. sc. Lana Ciboci

voditeljicalana.ciboci@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 68

Centar za upravljanje kvalitetom nadležan je za ustroj i djelovanje sustava za osiguravanje kvalitete na Bernaysu, s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete studiranja i studentske evaluacije od prijave i upisa do završetka studiranja, zapošljavanja te cjeloživotnog obrazovanja. Pomoću različitih mjera i aktivnosti nastoji se sustavno potpomagati i unaprjeđivati kvaliteta nastavne, stručne i znanstvenoistraživačke djelatnosti uz promicanje visokih profesionalnih standarda.