Centar za karijere i suradnju s tržištem

Ivan Pakozdi, dipl. nov. 

voditeljivan.pakozdi@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 75

Centar za razvoj karijera i suradnju s tržištem zadužen je za povezivanje Bernaysovih studenata s tržištem rada i kvalitetnu realizaciju studentske prakse prema planu i programu studija. Bernays snažan naglasak stavlja na praktični aspekt studijskih programa pa tako Centar za razvoj karijera igra važnu ulogu u samoj organizaciji stručne prakse, sve s ciljem kako bi se studentima osiguralo da, po završetku studija, budu spremni za samostalno djelovanje na tržištu komunikacija.

Savjetovanje u sklopu Centra organizirano je kao grupna i individualna aktivnost koja pomaže studentima da lakše savladaju određene poteškoće na koje nailaze tijekom studiranja, a jesu ili mogu biti povezane s njihovim profesionalnim usavršavanjem.