Impressum

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Ratkajev prolaz 8
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 555 12 12, +385 (0)1 4008 165
E-mail: info@bernays.hr

Matični broj: 04046757
OIB: 13055296868
Žiro račun: 2408002-1100039209

IBAN:

HR43 2408 0021 1000 3920 9 otvoren kod Partner banke d.d.
HR20 2360 0001 1024 2596 2 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Web administrator:

Helena Šimić
helena.simic@bernays.hr

Službenica za informiranje:

Tomislavka Ivanda mag. nov. et. rel. publ.
tomislavka.ivanda@bernays.hr