Vijesti

U okviru nove studijske vertikale na Bernaysu oformljena Katedra za turizam

Katedra za turizam okuplja predavače koji su vrsni specijalisti u različitim segmentima turizma, a pročelnicom novoosnovane katedre imenovana je dr. sc. Romana Lekić.

Više

Lana Ciboci imenovana pomoćnicom dekana za studije komunikacija na Bernaysu

Bernaysova predavačica i voditeljica Centra za upravljanje kvalitetom pridružila se ranije imenovanoj pomoćnici dekana dr. sc. Romani Lekić koja je nadležna za studijsku vertikalu turizma.

Više

Bernaysov izvršni direktor za razvoj Ivan Pakozdi sudionik 24. međunarodnog simpozija BledCom

Ivan Pakozdi, dipl. nov., predstavio je istraživački rad koji povezuje načela marketinške strategije s procesom promocije društveno odgovornih projekata tvrtki.

Više

Dr. sc. Romana Lekić sudjelovala na prvoj hrvatskoj konferenciji o volonturizmu

Pomoćnica dekana Bernaysa u Dubrovniku je održala predavanje u sklopu panela „Razvoj destinacije i važnost međusektorske suradnje u prekograničnom području“.

Više

Dr. sc. Romana Lekić sudjelovala na prvoj hrvatskoj konferenciji o volonturizmu

Pomoćnica dekana Bernaysa u Dubrovniku je održala predavanje u sklopu panela „Razvoj destinacije i važnost međusektorske suradnje u prekograničnom području“.

Više

Bernays ugostio još jednog zanimljivog predavača iz svijeta odnosa s javnošću

O važnosti organizacije interne komunikacije te upravljanja budžetom s Bernaysovcima je razgovarao Feđa Hudina, direktor internih komunikacija i projekata Atlantic Grupe.

Više

Bernays ugostio još jednog zanimljivog predavača iz svijeta odnosa s javnošću

O važnosti organizacije interne komunikacije te upravljanja budžetom s Bernaysovcima je razgovarao Feđa Hudina, direktor internih komunikacija i projekata Atlantic Grupe.

Više

Ivana Ivančić i Davorin Štetner održali nova gostujuća predavanja na Bernaysu

Na Bernaysu je gostujuća predavanja održalo dvoje stručnjaka, koja su bila usmjerena na kreiranje informativnog programa te spajanje uspješnih poduzetnika s inovativnim projektima.

Više