Završena jedinstvena edukacija za interpretatore hrvatske tradicijske kulture

Cilj edukacije je bio naučiti kako koristiti održiv model za komunikaciju interpretaciju tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji.

24. lipnja 2020.

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije s Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment i turizam iz Zagreba educirala je tridesetak budućih interpretatora hrvatske tradicijske kulture u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Edukacija je obuhvatila brojne turističke segmente i dionike pa su edukaciju prošli i djelatnici turističkih zajednica i agencija, novinari, djelatnici muzeja, pučkih učilišta, prosvjetni radnici, turistički vodiči i animatori, članovi kulturno-umjetničkih društava, razvojnih agencija, članovi udruga, iznajmljivači te djelatnici interpretacijskih centara u županiji.

Edukacija je osmišljena kroz tri modula koji su se održavali tijekom prošle i ove godine u Sisku, Kutini i Petrinji. „Nastavu smo oblikovali kroz teorijske i praktične cjeline u suradnji sa ansamblom narodnih plesova i pjesama „Lado“, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Etnografskim muzejom u Zagrebu, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom. Kroz tri modula polaznike smo educirali o prepoznavanju i zaštiti tradicijske kulture, naučili su oblike interpretacije kroz folklorni segment plesa, glazbe i nošnji i upoznali se sa primjenom, odnosno osmišljavanjem kulturno turističke ponude na osnovu specifičnih sadržaja iz domene tradicijske kulture, a u skladu sa novim trendovima kao što je performans, ekonomija doživljaja i storytelling“ – pojasnila je dr. sc. Romana Lekić, pročelnica odjela za turizam Edward Bernays Visoke škole.

Uz razvoj eno-gastro ponude, cikloturizma, lječilišnog i ruralnog turizma, kulturni turizam je bitan oblik selektivnog turizma na području Sisačko-moslavačke županije, a osnaživanje i educiranje turističkog kadra u osmišljavanju i produkciji novih turističkih proizvoda nužno je za razvijanje i promociju ove povijesno i tradicijski bogate destinacije.


„Tradicijsku baštinu kojom Sisačko-moslavačka županija obiluje zajedno smo uspjeli interpretirati na atraktivan način i uklopiti u turistički proizvod destinacije i time stvorili dodanu vrijednosti. Polaznicima smo pomogli osvijestiti kako tradicijska baština nema samo umjetničku, povijesnu, znanstvenu, dokumentarnu i duhovnu vrijednost već i edukativno, društveno i turističko značenje, a doživljajni turizam na kojem intenzivno radimo spaja upravo povijest, etnologiju, umjetnost, arheologiju, hranu, vino, ostale lokalne proizvode“ rekla je direktorica Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije Ingrid Padjen Đurić.