Prodekan Bernaysa mr. sc. Zdeslav Milas novoizabrani je predsjednik Suda časti

Konstituirajuća sjednica novoizabranog Suda časti održala se u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine pomoću digitalnih kanala komunikacije

02. travnja 2020.

Nakon provedenih izvanrednih izbora i održane Skupštine i formalno su potvrđeni članovi izabrani u Sud časti. Na konstituirajućoj sjednici jednoglasno je za predsjednika izabran Zdeslav Milas, a za njegovu zamjenicu Alemka Lisinski. U Sud časti izabrano je još troje članova: Ljudmila Bratko Gašpić, Mario Dukarić i Dubravka Vlajo. 

Prestižna je to dužnost u struci odnosa s javnošću, jer Sud časti, kao neovisno tijelo krovne udruge stručnjaka za odnose s javnošću, bavi se pitanjima povrede Etičkoga kodeksa te prosuđuje odgovornosti stručnjaka za odnose s javnošću, a značajna mu je uloga i zaštita struke te svih osoba koje se njome bave. Također, daje i mišljenje o mogućem neetičkom ponašanju stručnjaka za odnose s javnošću koji nisu članovi Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Zdeslav Milas je magistar je komunikacijskih znanosti, a od 2013. je prodekan za nastavu na Edward Bernays Visokoj školi. U visokom obrazovanju predaje 13 godina, i to kolegije iz odnosa s javnošću i korporativne komunikacije. Tijekom 10 godina izvodio je kolegij Pravne i etičke norme odnosa s javnošću na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Autor je prve knjige o korporativnoj komunikaciji na hrvatskome jeziku te objavljuje znanstvene radove iz discipline odnosa s javnošću. Priprema doktorsku disertaciju iz korporativne komunikacije. Bio je tri godine član Stručnog žirija HUOJ-a za dodjelu nagrade studentima „Mlada nada“. Društveno je angažiran, među ostalim je predsjednik Hrvatske akademske zajednice.

Izvor: huoj.hr