Otvorene prijave za Nagradu dekana za najbolje znanstveno ili stručno ostvarenje u ak. godini 2020./2021.

Na natječaj se mogu prijaviti svi upisani studenti koji nisu ponavljali godinu, a studirali su na Bernaysu tijekom akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.

12. siječnja 2022.

Raspisan je natječaj za dodjelu Nagrade dekana studentima na Edward Bernays University Collegeu za najbolja znanstvena ili stručna ostvarenja za akademsku godinu 2020./2021., a prijave su moguće od 10. pa sve do 21. siječnja 2022. Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se Povjerenstvu za dodjelu nagrade dekana u tajništvu Bernaysa.

Nagrada dekana u ovoj kategoriji se dodjeljuje radi poticanja znanstveno – istraživačkoga i stručnog rada ili projekata te promicanja studentskog stvaralaštva i angažmana na području komunikacija, odnosa s javnošću i marketinga, turizma i upravljanja doživljajem, a kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi ili projekti znanstvenog ili stručnog sadržaja.
 

Studenti se na natječaj mogu prijaviti samostalno ili prijavu na natječaj druge osobe može izvršiti student ili grupa studenata uz odgovarajuće obrazloženje.