Otvorene prijave na 6. natječaj za dodjelu Nagrade dekana za najbolja ostvarenja Bernaysovaca

Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se Povjerenstvu za dodjelu Nagrade dekana za najbolje znanstveno ili stručno ostvarenje u tajništvu Bernaysa od 13. siječnja do 31. siječnja 2020.

13. siječnja 2020.

Dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo raspisao je natječaj za dodjelu šeste Nagrade dekana studentima na Edward Bernays Universtiy Collegeu za najbolja znanstvena ili stručna ostvarenja u akademskoj 2018./2019. godini. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi upisani studenti koji nisu ponavljali godinu, a studirali su na Bernaysu tijekom akademske godine 2018./2019. 

 

Studenti se na natječaj mogu prijaviti samostalno. Također, prijavu na natječaj druge osobe može izvršiti student ili grupa studenata uz odgovarajuće obrazloženje. Prijave s priloženom dokumentacijom mogu se podnijeti Povjerenstvu za dodjelu Nagrade dekana za najbolje znanstveno ili stručno ostvarenje u tajništvu Bernaysa od 13. siječnja do 31. siječnja 2020. Odluka o dodjeli Nagrade dekana bit će objavljena na oglasnoj ploči Bernaysa te na internoj mreži BEduca u roku od 30 dana od završetka Natječaja.

 

S ciljem poticanja znanstveno – istraživačkoga i stručnog rada ili projekata te promicanja studentskog stvaralaštva i angažmana na području komunikacija i turizma dodjeljuje se Nagrada dekana za najbolja znanstvena ili stručna ostvarenja kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi ili projekti znanstvenog ili stručnog sadržaja.