"Kod tebe doma" novi je projekt Bernaysa i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Prava stvar je ostati doma i brinuti za sebe i svoje bližnje te na taj način sačuvati i zdravlje drugih, a u tome će vam pomoći Poliklinika i Bernays s novim društveno odgovornim projektom "Kod tebe doma"

30. ožujka 2020.

Kroz Instagram i Facebook profil "Kod tebe doma" zajednici će se omogućiti online sadržaji besplatnog karaktera za sve dobne skupine i uzraste, a ujedno će se moći pronaći i korisni sadržaji savjetodavnog karaktera. Cjelokupan sadržaj će izrađivati i prikupljati studenti komunikacija i turizma što će potaknuti njihovo društveno korisno ponašanje i učenje tijekom online nastave na Bernaysu, a psihološki stručnjaci odobravati i usmjeravati njihovo dijeljenje sa zajednicom. Sadržaji koji će se objavljivati na društvenim mrežama bit će psihoedukativnog, informativnog, kulturnog i zabavnog te poslovnog karaktera. 

          "Zadovoljstvo mi je što će Bernays u suradnji s relevantnom zdravstvenom institucijom, kao što je Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, razvijati društveno koristan projekt poput "Kod tebe doma". Uvjeren sam kako će obje institucije, Bernays s komunikacijske, a Poliklinika sa psihološke strane, projektu doprinijeti svojom stručnošću, što će možebitno utjecati na osvještenost građana i točnom informiranju o problematici širenja epidemije, kao i poticanju društveno odgovornog ponašanja cijele zajednice, a za to je trenutno samo potrebno #ostatidoma - što vjerujem da će online sadržaji ovog projekta potaknuti", rekao je dekan Edward Bernays University Collegea doc. dr. sc. Damir Jugo.

U vrijeme ove globalne krize svatko od nas može učiniti puno, a prva stvar je ostati doma i brinuti za sebe i svoje bližnje te na taj način sačuvati i zdravlje drugih. Zato je važno pomoći i djeci i odraslima u osmišljavanju kvalitetnog vremena u njihovom domu, jer su nam svima potrebne neke nove rutine i sadržaji, kako bismo ostali i fizički, i mentalno zdravi.

          "Mojih 40 godina radnog iskustva kao psihologa, psihoterapeuta ali i mentora i sveučilišnog profesora me je naučilo da je za mlade ljude aktivizam potpuno prirodan i da su suosjećajni i spremni pomagati drugima, zato nikada ne smijemo podcijeniti moć mladih da promijene svijet. Ideja o suradnji studenata Bernaysa i stručnjaka Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba upravo je i nastala iz prijateljstva i solidarnosti mladih ljudi, stručnjaka koji razmišljaju o široj perspektivi, o dobrobiti našeg društva, svoje zajednice" rekla je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Ovaj doprinos zaštiti mentalnog zdravlja, idejna je inicijativa Bernaysove voditeljice Studentskog savjetovališta i psihologinje Mije Flander Tadić, mag. psych. te psihologa iz Poliklinike Ella Selak Bagarić, mag. psych. i Krešimira Prijatelja, mag. psych.