Izbori u HUOJ-u: predsjednik Upravnog vijeća i vlasnik Bernaysa Mario Petrović izabran u Nadzorni odbor

Uz novoizabranog predsjednika, izabrani su članovi svih upravljačkih tijela i podružnica HUOJ-a, međuostalim i pet članova Nadzornog odbora

15. listopada 2020.

Predsjednik Uprave, osnivač i suvlasnik vodeće agencije za integrirano komuniciranje u regiji, Bernaysovog partnera, Millenium promocije Mario Petrović, dipl. M. OSJ. izabran je za člana Nadzornog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću na redovitim izborima krovne udruge komunikacijskih stručnjaka. 

Mario Petrović u struci odnosa s javnošću u Hrvatskoj i regiji, od samih je početaka. Vodio je mnogobrojne komunikacijske projekte u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji s područja gospodarstva, politike i posebno – kriznog menadžmenta. Uz odnose s javnošću, brendiranje i edukacije s područja turizma, specijalizirao se za lobiranje, krizno komuniciranje i strateško savjetovanje.

Osim na Bernaysu, predavač je i na nekoliko visokih škola i veleučilišta te gost predavač na Hrvatskim studijima i na poslijediplomskom studiju Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Diplomirao je  odnose s javnošću, a trenutno radi na doktoratu iz komunikacijskih znanosti.

Izbori su se održali i za Nadzorni odbor čiji novi članovi su, uz Marija Petrovića, Marina Čulić Fischer, Ermina Duraj, Martina Pintarić i Ivana Tavra. Čestitke i puno sreće u radu cijelom novom vodstvu želi Bernays! wink