Bernaysov predavač i direktor partnerske agencije Mario Aunedi Medek izabran za predsjednika HUOJ-a

Hrvatska udruga za odnose s javnošću krovna je udruga komunikacijskih stručnjaka, a novoizabrano vodstvo fokus stavlja na izvrsnost

14. listopada 2020.

Mario Aunedi Medek novi je predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Strukovna udruga komunikacijskih stručnjaka okuplja više od pet stotina članova među kojima su komunikacijski stručnjaci iz javnog, nevladinog i privatnog sektora. Udrugu će voditi sljedeće tri godine, nasljeđujući tako dosadašnju predsjednicu prof. dr. sc. Anu Tkalac Verčič

Novoizabrani predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću je ujedno i izvršni direktor te partner agencije Media Val koja je dio Bernaysove mreže partnera. Tako, tijekom stručne prakse, mnogi studenti Bernaysa imaju priliku učiti iz prve ruke od najBoljih stručnjaka. Bernaysov predavač broji gotovo dvadeset godina iskustva u odnosima s javnošću tijekom kojih je upravljao komunikacijama vodećih domaćih i međunarodnih kompanija iz različitih industrija te vodio nekoliko nagrađivanih komunikacijskih projekata. 

Na mjesto zamjenice predsjednika HUOJ-a izabrana je Marina Bolanča, direktorica agencije Abeceda komunikacije, a udrugom će uz njih upravljati i članice Upravnog odbora Andrea Čović Vidović, Željka Martinović i Melita Pavlek, prenose mrežne stranice udruge.

Čestitke Bernaysovom predavaču i novoizabranom predsjedniku krovne udruge komunikacijskih stručnjaka, a dosadašnjoj predsjednici Ani Tkalac Verčič veliko hvala na suradnji u prethodnom mandatu!