Bernays poziva studente na prijavu grupnog izlaganja na međunarodnoj konferenciji

Šesta međunarodna znanstveno-stručna konferencija PR & Media Days Mostariensis s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija bit će održana 17., 18. i 19. studenoga u online okruženju

12. listopada 2021.

Organizator konferencije je studij Odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, dok će, na temu Popularna kultura, izlaganja biti održana kroz tri panela i studentsku sekciju. Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik. Kao i protekle godine, ovogodišnja konferencija će biti pozivnog karaktera s unaprijed definiranim predavačima.

Studenti - ekipirajte se i prijavite svoje izlaganje

Prijaviti se može ekipa od najmanje 3, a najviše 5 studenata, a potrebno je poslati naziv teme vezan za temu „Popular Culture“ do 20. listopada 2021. Poslati prezentacije moguće je do 5. studenoga 2021. Izlaganje rada ne smije trajati duže od 10 minuta.

Studenti koji se žele prijaviti isto mogu učiniti slanjem informacija o predavanju i studentima izlagačima na adresu e-pošte pročelnika Odjela za komunikacije dr. sc. Dejana Gluvačevića - dejan.gluvacevic@bernays.hr. Prijava je moguća do 20. listopada 2021. 


Za više informacija pratite službenu mrežnu stranicu konferencije te profile na društvenim mrežama.