Bernays pojačanja: Krešimir Dabo novi je tajnik Odjela za turizam

Svoje dugogodišnje praktično iskustvo gradio je na nekoliko pozicija u području kulture i marketinga, obnašao je dužnost ravnatelja Ansambla LADO, a trenutno dovršava i doktorski studij

17. ožujka 2020.

Krešimir Dabo novo je pojačanje Bernaysove vertikale turizma. Na Bernaysu je od ponedjeljka, 16. ožujka preuzeo dužnost tajnika Odjela za turizam, a bit će zadužen za koordinaciju i izvedbu terenske nastave te operativnu podršku u koordinaciji nastavnog procesa na studiju turizma. Krešimir je završio preddiplomski stručni studij sa smjerom turističkog menadžmenta te dva diplomska studija, specijalistički diplomski stručni studij iz područja Upravljanja odnosima s javnošću te diplomski sveučilišni studij komunikacijskih znanosti i odnosa s javnošću. Trenutno je doktorand na doktorskom studiju komunikologije na Sveučilištu u Osijeku, a u predstoji mu još samo obrana doktorske disertacije. 

Na nekoliko visokih učilišta predaje kolegije iz područja ekonomije, menadžmenta i odnosa s javnošću, a svoje poslovno iskustvo stjecao je na mnogim pozicijama u području kulture i medija, od odnosa s javnošću RTL televizije, preko vođenja Službe za odnose s javnošću i marketing u Ansamblu LADO do pozicije ravnatelja Ansambla LADO. 

Krešimir voli putovati, ljubitelj je društvenih igara, a ponajviše se sa svojim komunikacijskim vještinama snalazi u Aliasu. Završio je i jednogodišnji neformalni studij izgradnje mira i ljudskih prava, a u slobodno vrijeme u nekoliko udruga pruža psihoterapijsku potporu. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.