Studentski zbor

Studentski zbor Edward Bernays University Collegea studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Bernaysa te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Osim što brine o studentskom standardu i kvaliteti studija, kroz odbore unutar samog zbora, organizira razna događanja, druženja, putovanja, tribine, konferencije, projekte i drugo.

Studentski zbor Edward Bernays University Collegea čine:

CM-1: Rikardo Stojkovski, predstavnik studenata prve godine preddiplomskog studija komunikacija i zamjenik članice Knjižnog odbora, te Ivan Ljubičić, studentski pravobranitelj i zamjenik predstavnika studijske godine;

TDM-1: Dora Androić, predstavnica studenata prve godine preddiplomskog studija turizma, te Katarina Lukić, zamjenica članice Etičkog povjerenstva i zamjenica predstavnice studijske godine;

CM-2: Petra Milas, predstavnica studenata druge godine preddiplomskog studija komunikacija i članica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, te Filip Marinović, član Etičkog povjerenstva, zamjenik članice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete i zamjenik predstavnice studijske godine;

TDM-2: Nika Medvid, predstavnica studenata druge godine preddiplomskog studija turizma i članica Knjižnog odbora, te Nikolina Gegić, zamjenica predstavnice studijske godine;

CM-3: Ivan Biošić, predstavnik studenata treće godine preddiplomskog studija komunikacija i zamjenik člana Etičkog povjerenstva, te Martina Čilaš, zamjenica predstavnika studijske godine;

PRM-1: Renata Radovčić, predstavnica studenata prve godine diplomskog studija komunikacija, predsjednica Studentskog zbora i članica Stručnog vijeća, te Zrinka Anić, zamjenica predsjednice Studentskog zbora i članica Stručnog vijeća;

PRM-2: Mihael Klaić, predstavnik studenata druge godine diplomskog studija komunikacija te Filip Čolak, zamjenik predstavnika studijske godine.

 

Voditelji radnih tijela pri Studentskom zboru:

Ivan Biošić, voditelj Ureda za odnose s javnošću (CM-3),

Ana Kolarić, voditeljica Odbora za humanitarne aktivnosti (CM-3),

Leonarda Medved, voditeljica Odbora za društvene i kulturne aktivnosti (CM-3),

Josip Sesar, voditelj Odbora za športske aktivnosti (CM-3).