Stručno usavršavanje nastavnika

„Metodski standardi u visokoškolskoj nastavi“

 

U skladu sa smjernicama upravljanja kvalitetom visokih učilišta, u rujnu 2014. godine organizirana je radionica o razvoju i usavršavanju metodskih i pedagoških kompetencija koji omogućavaju predavačima i nastavnom osoblju Bernaysa lakše praćenje i izvođenje nastavnog procesa, te poštivanje pedagoških standarda koji studentima pružaju kvalitetno obrazovanje.

Izv. prof. dr. sc. Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku, predstavio je bolonjski sustav koji je donio mnoge promjene na području visokog obrazovanja. Programiranje i izvedba kolegija, definiranje ishoda učenja, pisanje silabusa, izvedba nastave na kolegiju te ocjenjivanje studenata i evaluacija nastavnika samo su neki od zadataka koji svi nastavnici moraju savladati i uvažiti nastale promjene kako bi stekli preduvjete za sudjelovanje i izgradnju kvalitetnog obrazovanja.

 

„Nastavničke kompetencije u visokoškolskoj nastavi: kako biti mentor?“

 

U travnju 2015. godine održan je drugi stručni seminar na temu „Nastavničke kompetencije u visokoškolskoj nastavi: kako biti mentor?“. Svrha stručnog seminara je bilo upoznavanje mentora s procedurom prijave i predajom diplomskih radova, najčešćim metodama koje studenti koriste pri pisanju radova te s jedinstvenim sustavom navođenja izvora.

Prvi dio seminara bi je posvećen upoznavanju polaznika s proceduralnim tijekom prijave, izrade i obrane diplomskoga rada o kojima je govorila Maja Banovac Barić, koordinatorica diplomskih radova. S obzirom da svaka visokoobrazovna institucija usvaja vlastite pravilnike i procedure, važno je da nastavnici i studenti pravovremeno budu upoznati s postojećim procedurama koje se moraju poštivati kako bi studenti zajedno s nastavnicima uspješno izvršili svoje obveze i priveli studij kraju.

O iskustvima implementacije bolonjskih standarda, kako biti mentor i čega se pridržavati govorio je izv.prof.dr.sc. Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku, koji je ukazao na važnost implementacije određenih bolonjskih standarda i njihovo usklađivanje sa svim ostalim internim procedurama, te je govorio o sadržajnim aspektima diplomskoga rada i načinu mentoriranja. Kako bi mentorstvo bilo kvalitetno, osim poštivanja svih tehničkih proceduralnih koraka ono mora obuhvaćati etička načela akademske zajednice što je izuzetan bitan element u procesu mentoriranja.

Treći dio seminara bio je posvećen najčešće korištenim znanstvenoistraživačkim metodama u diplomskom radu, njihovoj primjeni te pozitivnim i negativnim aspektima koje njihova primjena donosi.

Kako bi nastavnici mogli kvalitetno sudjelovati u procesu mentoriranja, važno je da budu dijelom ovakvih edukacija koje im omogućuju dodatna usavršavanja i otvaraju dijalog bez kojega je nemoguće razvijati nove projekte.