Knjižnica

Knjižnica Edward Bernays Visoke škole svojim uslugama te osiguravanjem pristupa izvorima informacija daje podršku unaprjeđivanju nastavne, stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti. Ona doprinosi podizanju visokih profesionalnih standarda, osiguravajući uvjete za razvoj studijskih programa i nastavnog procesa, kvalitetnu edukaciju nastavnika i studenata te omogućavajući rast kvalitete znanstveno-istraživačkog rada.

Knjižnica pomaže u stvaranju kvalificiranog i obrazovanog kadra koji će se moći nositi s izazovima dinamičnog tržišta rada. Namijenjena je prije svega studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju te stručnim suradnicima Bernaysa, ali i ostalim članovima akademske i šire društvene zajednice koja se bavi znanstveno-istraživačkim radom prema uvjetima Pravilnika o radu knjižnice

Knjižnica ima za cilj osiguravanje brzog i jednostavnog pristupa svim vrstama informacija kako bi što efikasnije pridonijela stvaranju nove vrijednosti u studijskom i znanstveno-istraživačkom procesu.

Knjižnica je smještena u prizemlju Bernaysa i sastoji se od spremišta građe, čitaonice i posudbenog dijela. Rad Knjižnice organiziran je prema Pravilniku o radu knjižnice.

 

Radno vrijeme knjižnice

 

svaki radni dan 14 – 20 sati

 

Djelatnici knjižnice

 

Draženka Stančić, mag. bibl. i prof. hrvatskog jezika i književnosti

voditeljica knjižnice

e-mail: drazenka.stancic@bernays.hr

 

Marijan Šimić

e-mail: marijan.simic@bernays.hr