Turizam

Inovativan pristup novim trendovima u turizmu

Turizam je odavno postao jedna od najvažnijih gospodarskih aktivnosti na kojima počiva gospodarstvo Republike Hrvatske. Suvremeni razvoj turističkog sektora podrazumijeva osmišljavanje potpuno novih i inovativnih usluga, ali i implementaciju novih i drugačijih aktivnosti turističkih djelatnika za čiju provedbu oni moraju biti vrhunski obrazovani. S druge strane, turistička destinacija postala je jedan od odlučujućih faktora za razvoj turizma jer se u današnje digitalno doba fokus pomaknuo s turoperatora i turističkih agencija na turističku destinaciju, lokalne dionike u turizmu i turistička poduzeća te lokalno stanovništvo, koje sve više sudjeluje u turističkoj djelatnosti kao privatnih iznajmljivači smještaja, upravitelji OPG-ova, proizvođači suvenira, vlasnici privatnih muzeja, vlasnici privatnih hotela i kampova, ali i dobavljači vrhunski kvalitetnih domaćih namirnica velikim hotelskim lancima. 

Hrvatsko i regionalno tržište, danas više nego ikada, u potrazi je za vrhunskim, visokoobrazovanim kadrovima s područja menadžmenta i marketinga turističke destinacije te upravljanja doživljajem u turizmu koji će sa sobom donijeti nova i inovativna praktična znanja te će biti spremni dati odgovor na moderne poslovne izazove i biti kompetentni preuzeti najveću odgovornost na upravljačkim pozicijama u turističkom sektoru. 

Kako bi odgovorio realnim potrebama turističkog tržišta te omogućio stjecanje najviših specijalističkih znanja, koja će odgovarati zahtjevima suvremenog tržišnog okruženja i potrebama poslodavaca u turističkom sektoru, Bernays je u posljednjih nekoliko godina prikupljao iskustava s najrespektabilnijih europskih turističkih studija te ih spojio u najinovativniji studijski program turizma u Hrvatskoj. 

Bernaysovi studijski programi – preddiplomski stručni studij „Menadžment i marketing turističke destinacije“ te specijalistički diplomski stručni studij „Upravljanje doživljajem u turizmu“ izvode se u bliskoj suradnji s gospodarskim i turističkim sektorom te osiguravaju nužan spoj teorijske nastave i stručne prakse već od prve godine studija, zbog čega Bernaysovi studenti već od prve godine studija iskustveno prolaze kroz cijeli edukacijski proces te se pripremaju za rad u realnom sektoru.

Preddiplomski studijski program postavljen je kao temelj za stjecanje svih potrebnih znanja za kvalitetno bavljenje menadžmentom i marketingom u turizmu, dok diplomski stručni studij predstavlja kvalitativnu nadogradnju znanja i vještina nužnih za obavljanje najkompleksnijih zadataka na području upravljanja doživljajem u turizmu.